Disclaimer

Elusie tuinontwerp besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is gepubliceerd. Zij kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt.

De website www.elusietuinontwerp.nl wordt regelmatig onderhouden. Wijzigingen kunnen dan ook met directe ingang en zonder aankondiging en/of kennisgeving worden aangebracht. Bovendien kan Elusie tuinontwerp geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud.

Gepubliceerde werken zijn auteursrechtelijk beschermt. Deze en andere op de website gepubliceerde informatie mag dan ook niet verveelvoudigd worden en/of op andere wijze openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Carla van de Kolk-Piek.

Gebruik persoonsgegevens

Elusie tuinontwerp gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.