Beplantingsplan

Een beplantingsplan is meer dan alleen maar een lijst van plantsoorten. Door de juiste planten te combineren creëer ik een onderlinge samenhang van planten die samen een kloppend geheel en sfeer vormen.

Om een passende plantkeuze te maken kijk ik onder andere naar kleur, uiteindelijke hoogte, bloeitijd en grondsoort/ ligging. De uiteindelijke keuze worden weergegeven in een plantlijst (voor de hovenier). Ook geef ik de planten weer op een plattegrond waarbij aangegeven is welke planten waar komen en ook met welke hoeveelheid (voor als u het zelf wilt aanleggen). Om het visueel duidelijk te maken over welke planten we het hebben maak ik een pagina met foto’s van de planten en de benodigde plantinformatie.